Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website, matika.at, bezoekt. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de punten beschreven onder Privacybeleid.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld een contactformulier zijn. Andere gegevens worden gedeeltelijk automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld browser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina bekeken wordt).

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten werken.Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat deze gegevens gecorrigeerd of gewist worden.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt hoofdzakelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken.

Gedetailleerde informatie over deze hulpmiddelen en over uw bezwaarmogelijkheden vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (Cloudways). De persoonsgegevens die op deze website verzameld worden, worden op onze servers bij de hoster opgeslagen. Het kan gaan om, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 par. 1 lit. b van de Duitse wet op de gegevensbescherming) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele provider.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De uitbater van deze site neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor ze gebruikt worden. Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het Internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:
ALPYN electronics GmbH
Siezenheimer Str. 35 - 5020
Salzburg - Oostenrijk

Vertegenwoordigd door:

Admir Kovacevic (CEO)
Tel. +43-662-908400-10
E-Mail: info(at)alpynelectronics.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. Als SSL of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze Internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser voor een automatische oplossing zorgt.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies door derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Wij gebruiken de cookie-toestemmingstechnologie van Cybot A/S om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de gegevensbescherming.

De leverancier van deze technologie is:

Cybot A/S
Havnegade 39
1058 Copenhagen
Denemarken
Tel: + 45 50 333 777
E-Mail: mail@cookiebot.com
Registratienummer van het bedrijf: DK34624607

Wanneer u op onze website komt, worden er basisgegevens in uw browser opgeslagen, waarin de toestemmingen die u gegeven of herroepen hebt, bewaard worden. Deze gegevens worden niet gedeeld met de provider van Cybot.
De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, of totdat u Cybot zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. De Cybot-technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.

Dit zijn:

- Browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- Referrer URL
- Hostnaam van de toegang hebbende computerTijd van het serververzoek
- IP-adres
- Deze gegevens zullen niet met andere gegevensbronnen worden samengevoegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt hebt, door ons opgeslagen met het oog op de
behandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid).

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6 (1) lit. a van de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics opt-out.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Orderverwerking

Wij hebben een opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals aangegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bewaartijd

Gegevens die Google op gebruikers- en evenementniveau opslaat en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentifiers (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist.

Voor details, zie de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Als onderdeel van Google Ads gebruiken wij het zogenaamde conversietracking.
Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat.
Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren.
Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd werd.
Elke Google Ads klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet over de websites van de Google Ads klanten heen getraceerd worden.
De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies werd omgeleid. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google gemakkelijk uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen.
U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Het opslaan van "conversion cookies" en het gebruik van dit tracking-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Wanneer u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.
De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens berust uitsluitend op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u verstrekt met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbriefdienst bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief.
Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.
Nadat u zich heeft uitgeschreven van de distributielijst voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd.
U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Mautic

Deze website gebruikt Mautic om nieuwsbrieven te versturen.
Mautic is een dienst waarmee, onder andere, de verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven worden op onze server in Frankfurt opgeslagen.

Analyse van de gegevens door Mautic

Wanneer wij nieuwsbrieven versturen met behulp van Mautic, kunnen wij vaststellen of een nieuwsbriefbericht geopend is en op welke links er eventueel geklikt is.
Met Mautic kunnen wij ook de ontvangers van de nieuwsbrief onderverdelen op basis van verschillende categorieën (het zogenaamde taggen). Zo kunnen de ontvangers van de nieuwsbrieven bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar geslacht, persoonlijke voorkeur (bijv. vegetarisch of niet-vegetarisch) of klantrelatie (bijv. klant of potentiële klant).
Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter aan de respectieve doelgroepen worden aangepast.
Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.mautic.org
Als u geen analyse door Mautic wenst, moet u zich dus uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Daartoe stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link ter beschikking.
Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

Bewaartijd

De gegevens die u verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief gewist nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief.
Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.
Nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en niet met andere gegevens worden samengevoegd.
Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd.
U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.
Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Mautic op: https://www.mautic.org/privacy-policy

7. Plugins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in de modus voor uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken.
Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo brengt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt - een verbinding tot stand met het Google DoubleClick netwerk.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen.
U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. Cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.
Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 (1) lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Deze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.
Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een Vimeo-plugin, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo server in de VS.
Als u ingelogd bent op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.
Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 (1) lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde herroepen worden.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen.
Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Het doel van reCAPTCHA is na te gaan of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gedaan is. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (b.v. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt).
De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. De websitebezoekers worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.
De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.
Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en in de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.